Urban Earth

Urbanizovaná krajina a město v současném umění 4 Libor Svoboda

Projekt Urban Earth si všímá rozsahu a proměn v urbanizaci krajiny. Jeho záměrem je prozkoumat a představit výsek z prostředí, ve kterém již žije více než polovina obyvatel Země. Vybírá si některé nejrozsáhleji urbanizované prostory, jejichž realitu prozkoumává napříč pěší chůzí. Konceptem projektu je pořídit snímek každých deset kroků a fotografie nakonec spojit do zrychleného filmu z cesty.
Chůze vždy začíná i končí na samém okraji města a trasa je vybrána s ohledem na sociodemografickou skutečnost tak, aby „reprezentovala“ kontrasty v městské krajině a tedy i široké rozpětí sociálních rozdílů odrážejících se v prostředí. Konkrétní prostorové rozložení různých typů prostorů je následně možné vyjádřit i procentuálně dle obsahu fotografií.

Projekt založili roku 2008 Daniel Raven-Ellison a Kye Askins, ale podílí se na něm různý počet lidí, kteří prozkoumávají město chůzí v jednotlivých etapách. Například v roce 2008 to byla 24 km dlouhá trasa napříč Mumbají, místem kde 55 % populace žije mimo běžný trh bydlení. Chůze trvala 2 dny a jednotlivých úseků se účastnilo 15 lidí. Více než 6400 fotografií bylo pořízeno na cestě přes Mexico City. Třídenní chůze, jejíchž úseků se zúčastnilo 7 lidí, zde měřila 65 km. V Londýně cesta měřila 58 km a zabrala přes 2 dny. Její 4 účastníci pořídili takřka 6 tisíc fotografií.

V době, kdy prostorový rozsah urbanizovaných sídel nezbytně vyžaduje užívání motorizovaných dopravních prostředků je zmapování prostoru aglomerace krok za krokem ojedinělou zkušeností. Projekt Urban Earth tímto prostým, ale přímým způsobem popisuje skutečnost, kam až se rozrostla současná města a jak ovlivnila krajinu. Objektivním až technicky anonymním způsobem přináší záznamy míst, či spíše linie souslednosti prostorů.

Při sledování výsledné zrychlené sekvence divák nemá šanci si dané prostředí prohlédnout, maximálně mu utkví na sítnici oka některé obrazové fragmenty. Charakter prostředí vnímá spíše podprahově, útržkovitě, zato kontinuálně. Zřetelně je pak vidět pomyslný oblouk oné křivky popisující průchod periferie – centrum – periferie.
Snad ještě více než výsledek ve formě fotografického či filmového obrazu by ale měla být vnímána podstatná osobní zkušenost účastníků z chůze napříč celkovým nesourodým urbanizovaným prostorem.

 

Publikováno 2013, Foto: https://thegeographycollective.wordpress.com
Literatura: Mostafavi, M. – Doherty, G. (eds.): Ecological Urbanism. Harvard University, Lars Müller Publishers 2010.
Více info: https://thegeographycollective.wordpress.com/2010/11/21/urban-earth-polar-london-2011-expedition/

 

... zmapování prostoru aglomerace krok za krokem je ojedinělou zkušeností.