Weng Fen

Urbanizovaná krajina a město v současném umění 3 Libor Svoboda

Téma současného velkoměsta často najdeme u čínských umělců, nebo v Asii tvořících fotografů, neboť právě zde dochází v posledních desetiletích k obrovským změnám prostředí, rychlé výstavbě na místě původních chudších čtvrtí, infrastruktury, také samozřejmě sociální proměně obyvatel a v neposlední řadě i samotného umění. Číňané, pro které hrála tradice velmi důležitou životní roli, jako by byli zároveň fascinováni touto často agresivní a rychlou změnou a mohutnými přestavbami svých měst. Z jejich fotografií je cítit jak kritika tak fascinace a obdiv, případně pocit nejistoty jak se ke svému vlastnímu prostředí vztahovat.

Čínský fotograf Weng Fen (Weng Peijun) zachycuje ve velkofomátových sériích Sitting on the Wall nebo Bird’s Eye View tyto proměny, ke kterým dochází v Číně po jejím otevření se světu v 80. letech a projevující se zejména v urbanismu měst jako Shenzen, Shanghai nebo Haikou. Fyzická i emocionální stránka je zosobněna vztahem anebo kontrastem mezi jednou či více postavami situovanými zády k nám, upínající zrak na scénu před námi s panoramatem města či krajiny. Zvědavost, očekávání i strach jsou promíseny s pocitem bytí uvnitř toho všeho.

V pozdějších pracech se Wen Fen přesouvá z urbanizované do rurální krajiny. Postavy zde obdobně hledí ke vzdálenému obzoru krajiny nebo moře, fyzická proměna prostředí se zde mění na transformaci emocionální, na hledání své duševní krajiny, utopie, obrazu věčnosti.

Publikováno 2013

..jako by byli fascinováni touto často agresivní a rychlou změnou a mohutnými přestavbami svých měst.